Procedure


Motivatie

vs.

frustratie?
Aanvraag logopedie:

Na een eerste onderzoek is een consultatie bij een geneesheer-specialist (welke is afhankelijk van de problematiek) vereist. De arts vult hierbij dan het logopedisch voorschrift in ( voor logopedisch onderzoek en behandeling), wat noodzakelijk is voor de aanvraag tot terugbetaling van de logopedische therapie.


Bij  taalproblematieken moet er eveneens een IQ-test en audiogram worden afgenomen.


De duur en het tarief van het logopedisch onderzoek (bilan) is afhankelijk van het probleem of de stoornis. Indien de aanvraag wordt goedgekeurd, wordt een groot deel van het bilan terugbetaald door de mutualiteit.


Logopedische therapie: 


De frequentie en de duur van de logopedie is afhankelijk van de problematiek. Een gemiddelde frequentie is 2x/week gedurende 30 minuten om een optimaal resultaat te bekomen.