Tarieven


Verdubbelen

of

verenkelen?


Als geconventioneerd logopediste houd ik mij aan de tarieven die worden bepaald door het RIZIV:


Bilan:

Dit is het onderzoek dat moet worden afgenomen vooraleer de logopedie kan starten. Het tarief is afhankelijk van de problematiek en de duur van het onderzoek. Indien er een goedkeuring is van de mutualiteit, wordt dit, net als de therapie, grotendeels terugbetaald.


Logopedische therapie:

Een sessie logopedie van 30 minuten bedraagt

€ 29,28 waarvan u € 23,78 terugvordert van uw mutualiteit indien er een goedkeuring is voor de terugbetaling van de logopedie.


Deze laatste wordt toegekend aan de hand van het afgenomen onderzoek.


Indien u geen recht heeft op terugbetaling via de verplichte ziekteverzekering, bieden sommige mutualiteiten ook terugbetaling aan voor logopedie via een aanvullende verzekering. Informatie hieromtrent vindt u bij uw mutualiteit.